22 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy oddalił w całości, jako oczywiście bezzasadną, kasację obrońcy skazanego Samuela Nowakowskiego od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki w Kamiennej Górze w sierpniu 2015 roku.

Kasacja została złożona przez obrońcę skazanego Samuela Nowakowskiego od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 października 2016 roku, w którym orzeczono o wymierzeniu wobec sprawcy kary dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie się on mógł ubiegać nie wcześniej niż po odbyciu 35 lat kary. Zdecydował również o upublicznieniu danych Samuela Nowakowskiego.

Samuel Nowakowski został skazany za dokonanie 19 sierpnia 2015 roku w Kamiennej Górze zabójstwa 10-letniej dziewczynki poprzez zadanie jej ciosu siekierą w głowę.

Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze.

pk