Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Mohamadowi A. oraz dziesięciu innym osobom, którym prokurator zarzuca popełnienie czternastu przestępstw związanych z wykorzystywaniem co najmniej 15 kobiet zajmujących się prostytucją w czterech warszawskich agencjach towarzyskich.

Pięćdziesięciodwuletni obywatel Syrii – Mohamed A. oskarżony jest o stosowanie przemocy wobec jednej z pokrzywdzonych celem zmuszenia jej do świadczenia usług seksualnych oraz wymuszenie rozbójnicze polegające na nakładaniu na pokrzywdzoną kar za oddalenie się z agencji towarzyskiej bez zezwolenia oraz przyjmowanie zbyt małej ilości klientów. Oskarżony był uprzednio karany, a obecnie przebywa w zakładzie karnym.

Pozostałym oskarżonym – obywatelom polskim i ukraińskim – prokurator zarzucił czerpanie korzyści majątkowych z usług seksualnych świadczonych przez kobiety.

Postawienie przed sądem wskazanych powyżej osób było możliwe dzięki kilkuletniej i intensywnej współpracy prokuratorów wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa  – Praga w Warszawie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Proceder przestępczy miał miejsce w latach 2010 – 2017 i odbywał się w mieszkaniach przy ul. Pańskiej, Dzielnej, Chmielnej oraz Bukowińskiej w Warszawie.

Większość oskarżonych w toku śledztwa nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Mohamedowi A. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, pozostałym oskarżonym kara 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokuratura i Policja  zgromadziła szereg dowodów, w tym dowodów rzeczowych, które pozwoliły ustalić mechanizm podziału przychodów z prostytucji oraz sposób organizacji działalności agencji.

Akt oskarżenia został skierowany  30 listopada 2017 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie.

PK