Udział zaangażowanych w wolontariat Polaków nie przekracza 20 proc. – wynika z opracowania Stowarzyszenia Klon/Jawor. W roboczym rankingu stworzonym przez stowarzyszenie na podstawie dostępnych danych na temat wolontariatu Polska znajduje się na 11 miejscu.

Według danych zebranych przez zajmujące się wspieraniem organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenie Klon/Jawor, europejskim liderem wolontariatu jest Norwegia. Jak podaje stowarzyszenie, norwescy wolontariusze przepracowali trzy razy więcej godzin niż osoby zaangażowane w aktywność społeczną w Polsce, mimo że liczba mieszkańców Norwegii jest siedmiokrotnie mniejsza.

Zdaniem Marty Gumkowskiej ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, „dobrowolne, nieodpłatne działanie na rzecz organizacji społecznych czy celów dobroczynnych deklaruje w skali roku mniej więcej co piąty dorosły mieszkaniec naszego kraju”.

Jednak, jak zauważyła, z badań CBOS wynika, że ludzie „zaangażowani w tak rozumianą pracę społeczną w większości nie są skłonni uznać się za wolontariuszy”.

„Do pracy w charakterze wolontariusza przyznaje się od lat średnio 6 proc. Polaków. Najczęściej są to osoby najmłodsze – uczniowie i studenci. Ma to na pewno związek z rozwojem wolontariatu szkolnego” – wyjaśniła Gumkowska.

We wtorek obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który – jako wyraz uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie – został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny