Czerwony Krzyż żąda aby z jego oddziałów usunąć krzyże, aby były one bardziej świeckim Wolontariusze skrytykowali ten pomysł, po otrzymaniu komunikatów informujących ich o usunięciu krzyży ze ścian oddziałów,

Belgijskie oddziały międzynarodowej organizacji charytatywnej otrzymały e-mail od Prowincjalnego Komitetu Czerwonego Krzyża w Liège, aby usunąć wszystkie krzyże. André Rouffart, przewodniczący Czerwonego Krzyża w Verviers, powiedział: – Zostaliśmy poproszeni o poszanowanie zasad Czerwonego Krzyża.

Rouffart powiedział, że protestowali w związku z tym wolontariusze i inni działacze, ale bagatelizował tę kwestię, mówiąc: – Myślę, że to burza w szklance wody.

Kilku wolontariuszy rozmawiało z belgijskim nadawcą RTL i wyraziło niechęć do tego tupu działań:   – Niech rzeczy pozostaną takie, jakimi są. Mówiliśmy kiedyś: „Święta Bożego Narodzenia”, a teraz są „ferie zimowe”. Jarmark bożonarodzeniowy w Brukseli stał się „Zimowymi Przyjemnościami”. Teraz z  powodu muzułmanów  krzyże zostały usunięte z domów Czerwonego Krzyża  – dodał wolontariusz.

Niestety takie działania należy traktować, jako próbę zlikwidowania cywilizacji i kultury naszego kontynentu.

es