Założeniem jest to, aby wyrok, w miarę możliwości, był wydawany na jednej rozprawie; nowością będzie więc konieczność organizowania tzw. postępowania przygotowawczego – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro prezentując w sobotę plany reformy procedury cywilnej.
Minister informując o założeniach przygotowanych przez resort sprawiedliwości zmian w procesach cywilnych powiedział, że takie posiedzenie przygotowawcze „określiłoby sposób postępowania w danej sprawie”. „Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie ma; sędzia będzie zobowiązany podjąć próbę znalezienia kompromisu i ugody między stronami, bo to jest najlepsze i najszybsze załatwienie sprawy” – podkreślił.
„Oczywiście może się też okazać, że nie będzie to możliwe, ale wówczas przy okazji rozprawy przygotowawczej sąd będzie ustalał harmonogram sprawy i jeśli byłaby konieczna więcej niż jedna rozprawa, to obowiązkiem sądu będzie zakreślenie daty, kiedy zapadnie rozstrzygnięcie” – podkreślił Ziobro.
Dodał, że „profesjonalne przygotowanie sprawy pod kątem jej procedowania i zakreślenie terminu wyroku w bardzo istotny sposób zdyscyplinuje strony postępowania i sam sąd oraz przyspieszy bieg postępowań”.
Jak zaznaczył Ziobro reforma „będzie jeszcze przedmiotem konsultacji z różnymi środowiskami i stronami; jesteśmy otwarci na ewentualne zmiany i udoskonalenia”. „Jestem przekonany, że jest to bardzo ważny krok w zakresie reformy polskiego sądownictwa umożliwiający szybsze procedowanie i szybsze rozstrzyganie spraw, szybsze dochodzenie do sprawiedliwości” – ocenił minister.
Wskazał, że zmiana ma „podnieść zaufanie do sądów i umożliwić Polakom szybsze znajdywanie rozstrzygnięcia w sądzie”.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP