Lekarze w Kanadzie dostali zielone światło, aby usypiać niepełnosprawne, chore lub umierające dzieci. Ustawodawstwo rozszerza istniejące prawo. Od roku dorośli mogą legalnie zgłosić  na ochotnika chęć zakończenia własnego życia. Nowe ustawodawstwo  pozwala wyrazić  rodzicom zgodę na śmierć dziecka.

Amerykański działacz  Wesley Smith powiedział, że dowodzi upadku moralnego społeczeństwa, które zgadza się na to, że „zabijanie jest akceptowalną odpowiedzią na ludzkie cierpienie”.

Liberalny rząd Justina Trudeau dał taką możliwość dorosłym w czerwcu 2016 r. Zezwalają na dobrowolną eutanazję osób w wieku co najmniej 18 lat, które cierpią z powodu ciężkiego i nieodwracalnego stanu chorobowego.

Teraz komisja wymiaru sprawiedliwości (Commons Justice Justice) dodała poprawkę, która rozszerza eutanazje na chore dzieci.

es