Grupa „wolnomyślicieli”, którzy walczyli o usunięcie pomnika św. Jana Pawła II w Ploërmel, zabiega  teraz o uratowanie meczetu. Od lat Krajowa Federacja Wolnej Myśli (FNLP) prowadzi kampanie na rzecz usunięcie pomnika papieża Jana Pawła II, który znajduje się na terenie publicznym w mieście Ploërmel we Francji. Grupa ta ogłosiła zwycięstwo na początku tego miesiąca, gdy francuski sąd administracyjny nakazał usunięcie kamiennego krzyża, który wieńczy posąg. Sąd stwierdził bowiem, że narusza on świecką naturę państwa.
„Ponieważ krzyż jest religijnym znakiem lub emblematem w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 9 grudnia 1905 r., A jego instalacja przez gminę nie jest objęta żadnymi wyjątkami przewidzianymi w tym artykule, jego obecność w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem” – argumentował francuski sąd.
Teraz jednak FNLP wystąpiła w obronie społeczności muzułmańskiej w Clichy na przedmieściach Paryża, aby pozostawić meczet w centrum miasta, a nie poza nim. Wolnomyśliciele wezwali burmistrza miasta, Remi Muzeau, do zgody na lokalizację  meczetu w sercu Clichy. Grupa ta broniła również prawa muzułmanów do modlitwy na ulicach, czego zakazały władze miasta.
Pomimo antyklerykalnego sloganu FNLP „Bez bogów, bez żadnych mistrzów!”, grupa ta jest przeciwko jedynie chrześcijaństwu. Jak zauważył jeden z komentatorów, prawdziwym celem grupy nie jest oddzielenie Kościoła od państwa, ale „wymazanie chrześcijańskiej tożsamości Francji”, a jednocześnie obrona islamu, który cieszy się znacznie większą tolerancją ze strony tego stowarzyszenia.
Na początku tego roku FNLP prowadził podobną kampanię dla muzułmańskich studentów w Dijon, aby mogli otrzymywać posiłki zgodne z ich praktykami religijnymi.
Nawet jawnie ateistyczne grupy krytykowały FNLP za jego obronę islamu w połączeniu z ostrą wrogością wobec wszystkiego, co chrześcijańskie. „Zawsze czujni, jeśli chodzi o wtargnięcie katolicyzmu do spraw publicznych i jego finansowanie środkami publicznymi, FNLP jest znacznie mniej uczulony na islam, gdzie jego powściągliwość prawie graniczy z milczeniem” – czytamy w oświadczeniu na stronie atheisme.org.
Walcząc z katolickimi księżmi, „wolnomyśliciele” zajmują się m.in. strojami duchownym, gdyż przeszkadzają im sutanny w miejscach publicznych. Tymczasem FNLP zawsze broniła praw muzułmańskich kobiet do noszenia burki i nikabu w miejscach publicznych.
Francja od dawna uważana jest przez katolików za „najstarszą córkę Kościoła”. Jednak  wrogość wobec chrześcijaństwa jest tam niemal powszechna.
ede