Politycy iraccy proponują wprowadzenie prawa pozwalające dziewięcioletnim dziewczętom na małżeństwo. Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje walczące o prawa kobiet twierdzą, że ustawa, której zmiany domagają się głównie  szyici, naruszałaby prawa dzieci.
Projekt ustawy, która pozwoliłaby dziewczętom wziąć ślub już od dziewiątego roku życia, został przedłożony w minionym tygodniu  do dyskusji w parlamencie Iraku.- informuje Independent.
Zmiany w ustawie o tzw. statusie osobistym – po raz pierwszy zaproponowane w 2014 roku – opierają się na naukach szkoły Jaafari i religijnym orzecznictwie szyickim. Jeśli zostaną przyjęte, będą miały zastosowanie tylko dla  społeczności szyickiej.
W zeszłym tygodniu projekt zmian ustawy wysunęło 40 członków irackiego parlamentu. Teraz trwa na nim  dyskusja. Jednak zmiana ustawy – aby stać się prawem – wymaga poparcia ze strony 165 parlamentarzystów, z ogólnej liczby 328..
Jest jednak mało prawdopodobne, aby projekt zyskał tak szerokie poparcie. Niemniej ONZ i różne organizacje praw kobiet w regionie potępiły proponowane prawodawstwo.
ude