Francuski naukowiec zasugerował utworzenie państwa muzułmańskiego we Francji w celu uniknięcia wojny domowej .

Profesor Christian de Moliner twierdzi, że we Francji powstało drugie społeczeństwo, które określił jako: „gałąź, która chce osiedlić się na wartościach religijnych i jest zasadniczo przeciwna liberalnemu konsensusowi, na którym powstał kraj.”

Nigdy nie zdołamy nawrócić 30% muzułmanów, którzy domagają się wprowadzenia prawa szariatu, dlaczego nie ustanowić podwójnego systemu prawa we Francji?– zaproponował i dodał: -Nigdy nie będziemy w stanie wykorzenić radykalnego islamizmu. Rozwiązaniem może być stworzenie państwa inspirowanego kolonialną Algierią i Majottą XX wieku: jednego terytorium, jednego rządu, ale dwóch narodów: Francuzów o zwykłych prawach i muzułmanach o statusie Koranu (ale tylko dla tych kto je wybrał).

Według pomysłu de Moliner’a, ci ostatni będą mieli prawo do głosowania w przeciwieństwie do tubylców kolonialnej Algierii, ale zastosują szariat w życiu codziennym, aby uregulować prawo małżeńskie które zalegalizuje poligamię.

Smutne, że taki pomysł jest obecnie uważany za rozwiązanie problemu islamizmu w Europie…

mb