Według danych rządu niemieckiego około 860 000 osób w kraj to bezdomni, z czego ponad połowa to uchodźcy.  Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie o dalsze 40 procent do 1,2 miliona do roku 2018.
Dane te zostały opublikowane we wtorek przez niemiecką federalną grupę roboczą ds. pomocy osobom bezdomnym (BAG).  Wskazuje to na brak tanich mieszkań oraz  lokali socjalnych, co w połączeniu z decyzją rządu o wpuszczeniu  prawie miliona uchodźców do Niemiec w 2015 roku, stanowi przyczynę gwałtownego wzrostu liczby bezdomnych w tym kraju.
Według statystyk federalnych za rok 2016, 440 000 z 860 tysięcy bezdomnych w tym kraju to uchodźcy.  Oznacza to wzrost o 33 procent w ciągu zaledwie dwóch lat.
ned

 

Zobacz również: