Ogłoszony niedawno globalny indeks terroryzmu zawiera analizę wpływu terroryzmu w 163 krajach. Wskaźniki są obliczane na podstawie czterech czynników: łącznej liczby ataków terrorystycznych w kraju w danym roku, łącznej liczby ofiar tych aktów terrorystycznych, liczby ofiar, szkód spowodowanych zniszczeniem mienia.

Czołowe pozycje pod względem poziomu zagrożenia terrorystycznego  zajęły Irak (10 punktów), Afganistan (9,4), Nigeria (9), Syria (8,6), Pakistan (8,4), Jemen (7,9). Ukraina zajmuje 17. Pozycję. Weszła ona do drugiej dziesiątki rankingu razem z takimi państwami, jak Somalia, Indie, Turcja, Libia, Egipt, Sudan. Rosja (33. miejsce — 5,3 punktu) znajduje się pomiędzy USA (32. miejsce — 5,4 punktu) a Wielką Brytanią (35. miejsce — 5,1 punktu). Francja zajmuje 23. pozycję. Polska jest na 110. pozycji.

ZOBACZ PEŁNY RANKING

Najbardziej śmiercionośną grupą terrorystyczną w 2016 roku było PI W wyniku ataków terrorystów tej organizacji w 2016 roku zginęło 9 tysięcy 132 osób (wzrost o 50%), większość zabójstw doszło w Iraku. Tam liczba zabitych z rąk terrorystów w 2016 roku wzrosła o 40%. Ten kraj jest absolutnym liderem pod względem liczby ofiar.

Instytut przeanalizował dane dotyczące ataków terrorystycznych za 2016 rok i stwierdził, że liczba ofiar terroryzmu na świecie w ubiegłym roku spadła o 13% w porównaniu z rokiem 2015 i wyniosła 25 673 osoby. Liczba zgonów z powodu terroryzmu spada drugi rok z rzędu.

NS

Zobacz również: