W piątek 10 listopada 2017 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył czternastu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.
Na tę szczególną uroczystość burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosili małżeństwa z długim stażem małżeńskim. Ponad 50 lat razem świętowali: Krystyna i Władysław Kosterscy, Wiesława i Zdzisław Rzepkowie, Franciszka i Antoni Darażowie, Barbara i Witold Warsztonowie, Barbara i Julian Paziewscy, Wanda i Władysław Justyniakowie, Klaudia i Marek Ogniewscy, Hanna i Ryszard Głowalowie, Irena i Zygmunt Winniccy, Teresa i Stanisław Adamowiczowie, Bożena i Zdzisław Kwiecińscy, Ewa i Stanisław Cieślakowie, Jadwiga i Stanisław Orzechowscy, Stefania i Włodzimierz Dębowscy.
Najdłuższym, 60-letnim stażem mogą pochwalić się Krystyna i Władysław Kosterscy, którzy zawarli związek małżeński w 1957 roku. 59 lat razem świętowali Wiesława i Zdzisław Rzepkowie. Franciszka i Antoni Darażowie pobrali się w 1964 roku. Barbara i Witold Warsztonowie oraz Barbara i Julian Paziewscy w 1965 roku. Wanda i Władysław Justyniakowie, Klaudia i Marek Ogniewscy oraz Hanna i Ryszard Głowalowie w 1966 roku, a pozostałe pary w 1967 roku.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki  złożyli gratulacje i życzenia na dalszą wspólną drogę – by nadchodzące dni, miesiące i lata upływały im przede wszystkim w zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Jubilaci otrzymali medale bukiety kwiatów oraz kosze wypełnione słodyczami. Świętowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło szampana i uroczyście odśpiewanego „Sto lat”, a także tortu z napisem „Jubileusz małżeństwa”. Krótki koncert skrzypcowy zaprezentował Łukasz Parcheta.
Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.
 

 

Zobacz również: