Zmieniająca się aura nie zniechęciła mieszkańców Brwinowa do uczestnictwa w Narodowym Święcie Niepodległości. Do pozostania na rynku po uroczystej mszy zachęcili mieszkańców harcerze, którzy przygotowali miasteczko harcerskie z licznymi atrakcjami i rozgrzewającym poczęstunkiem.
Święto Niepodległości tradycyjnie rozpoczęła msza święta w kościele św. Floriana w Brwinowie. Potem uroczystości przeniosły się przed Pomnik Niepodległości. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli środowisk kombatanckich, delegacji powiatu pruszkowskiego, szkół, organizacji harcerskich, stowarzyszeń i partii politycznych.
Swoje przemówienie burmistrz Arkadiusz Kosiński poświecił bohaterom, którzy wpisali się na karty historii, a byli związani z Brwinowem:
– Piotr Marylski – kapitan wojsk Kościuszki w 1794 r., w czasach Księstwa Warszawskiego marszałek sejmiku błońskiego,
– Feliks Nowosielski – podczas powstania listopadowego przywódca bitew pod Arsenałem i o Olszynkę Grochowską oraz obrony Woli. Kawaler Złotego Krzyża Virtuti Militari
– pułkownik Franciszek Niepokólczycki – w 1947 r. początkowo skazany na śmierć w procesie działaczy WIN.
Burmistrz przypomniał także, że 2018 rok w gminie Brwinów będzie „Rokiem Brwinowian – patriotów czasów walki o polską niepodległość i wolność”. Będzie to czas wspominania o zasłużonych patriotach związanych z naszą gminą.
W swoim przemówieniu Sławomir Rakowiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie mówił o potrzebie zjednoczenia Polaków oraz pojmowaniu patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Głos zabrała również posłanka Kinga Gajewska, która pokreśliła, że Święto Niepodległości to symbol miłości do ojczyzny i walki wolność.
Kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości złożyły delegacje środowisk kombatanckich, władz gminy, posłanka Kinga Gajewska, przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, reprezentacja harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, młodzieży szkolnej, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera, Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółki Wodnej Brwinów, Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami koło w Brwinowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Projekt Brwinów, komitet Prawa i Sprawiedliwości w Brwinowie oraz delegacja brwinowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Po oficjalnej części na rynku zagościło miasteczko harcerskie. Strzelnica, salonik gier, konkursy plastyczne, karaoke, okolicznościowe znaczki, kotyliony, chorągiewki – to tylko niektóre atrakcje imprezy. Z daleka kusił zapach grochówki. Harcerzy organizacyjnie wspomagali rodzice zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szczepu. To oni przygotowali chleb ze smalcem, pyszne domowe wypieki, kawę i herbatę.
Organizator miasteczka harcerskiego – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków – otrzymał dotację w ramach wspierania działalności pożytku publicznego przez gminę Brwinów.

Zobacz również: