Przewodniczący UE- Jean-Claude Juncker, uderzył w ruchy nacjonalistyczne, które sprzyjają demokracji państwowej, twierdząc, że są „trucizną” i „zagrożeniem” dla Unii Europejskiej.

Przemówienie na Uniwersytecie w Salamance, w Hiszpanii wyraźnie skierowane było na ruch niepodległościowy Katalonii, ale obejmowało również inne ruchy powstańcze. Juncker powiedział, że ruchy niepodległościowe są „zagrożeniem unicestwiającym Unię”. Następnie określił je jako „truciznę, która uniemożliwia Europie współdziałanie w celu wpływania na świat”.

Poparcie wielu krajów dla samostanowienia, gdzie popularność zyskują partie eurosceptyczne to wyraźne zagrożenie dla istniejącej struktury UE. Juncker może opisywać to jako truciznę, ale coraz częściej europejscy wyborcy odsuwają się od Brukseli stojąc przy urnie wyborczej.

mb

Zobacz również: