Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zatrudniam dwóch pracowników. Jednego z nich zatrudniłem w tym roku na umowę na czas określony na dwa lata. Pracownik nie jest najgorszy i nie robi dużych błędów, ale nie chciałbym już go zatruniać. Czy mogę wypowiedzieć mu umowę?
Michał D.
W 2016 roku wprowadzona została nowelizacja kodeksu pracy, która zmieniła zasady wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony zostały zrównane z okresami wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony. Uzależnione są one od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą: 2 tygodnie, jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 3 lata. Istotne jest to, że w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony, pracodawca nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia może Pan zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Za ten okres przysługiwać pracownikowi będzie wynagrodzenie obliczone, jak za czas urlopu wypoczynkowego.
Podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny
 Kancelaria Radcy Prawnego , kom.500-020-048

Zobacz również: