Do końca października złożono 2 mln 566 tys. wniosków o przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”; wydano już 2 mln 186 tys. decyzji ws. wypłaty środków – poinformował PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać od początku sierpnia. Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogły liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

Marczuk zwrócił uwagę, że najwięcej wniosków złożono w sierpniu – 2 mln 114 tys. „Gminy dobrze sobie poradziły z wydawaniem decyzji. To było kluczowe, aby rodziny miały ciągłość w wypłacie świadczenia” – mówił.

Wiceminister podkreślił, że jednym z efektów „500 plus” jest wzrost liczby urodzeń. „Trzeba mieć nadzieję, że te wzrosty będą się utrzymywać. Pamiętajmy, że zgodnie z prognozami, które były sporządzone w poprzednich latach, mieliśmy obserwować spadek liczby urodzeń, a nie wzrost. Życzylibyśmy sobie, żeby tych urodzeń było jeszcze więcej” – powiedział.

Jak zaznaczył, na decyzję o posiadaniu dziecka może wpłynąć dobra sytuacja na rynku pracy oraz działania rządu, które mają polepszyć opiekę nad najmłodszymi. „Trwa nabór do programu +Maluch plus+, który ma upowszechnić opiekę nad dziećmi” – przypomniał.

Złożenie wniosku w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Złożenie wniosku później niż w październiku oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Główne zasady programu „Rodzina 500 plus” pozostały bez zmian; wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

Zobacz również: