Egipski duchowny Mazen Al-Sersawi stwierdził, że mężczyźni mogą poślubiać własne córki, jeśli urodzą się poza ich związkiem małżeńskim. Ten znany egipski duchowny salafistyczny zasugerował, że islam pozwala mężczyznom uprawiać seks z ich nieślubnymi córkami i ożenić się z nimi.
Al-Sersawi cytuje muzułmańskiego uczonego imama Al-Shafi’iego, który tak to wykłada: „ponieważ nielegalne córki nie są oficjalnie przypisywane swoim ojcom, więc mogą się oni z nimi ożenić”.
W nagraniu upowszechnionym w Internecie Al-Sersawi powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie w takim małżeństwo. Dodał przy tym: – W islamie, zgodnie z szariatem nie ma ustalonego wieku odpowiedniego do zawarcia małżeństwa, jeśli chodzi o kobiety.
Wypowiedzi te zostały powszechnie skrytykowane.

Zobacz również: