Wznowiono śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej

 

Śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej podjęto na nowo 9 września 2016 roku. Na polecenie  Prokuratora Generalnego   Zbigniewa Ziobro zostały  przeanalizowane akta postępowania prowadzone od 1 marca 2011 roku do 8 kwietnia 2013 roku a umorzone z powodu niewykrycia sprawców.

Analiza akt tej sprawy wykazała uchybienia. Jednym z najbardziej bulwersujących było przyjęcie wersji samobójstwa wbrew dowodom. Nie wzięto w ogóle pod uwagę umyślnego zabójstwa. Nienależycie dokonano oględzin miejsca, gdzie znaleziono ciało, ponieważ jeszcze po miesiącu przypadkowa osoba znalazła tam fragmenty nadpalonych ubrań ofiary. Nie zabezpieczono na czas zapisów monitoringu z miejsc, gdzie tuż przed śmiercią była albo mogła być Jolanta Brzeska, dlatego większość została skasowana. Jednocześnie wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorom prowadzącym wówczas to postępowanie.

W toku śledztwa prowadzonego po podjęciu od 9 września 2016 roku przesłuchano ponad 150 osób, m.in. córkę ofiary. Sąd Okręgowy w Warszawie, podzielił stanowisko prokuratury i z uwagi na dobro postępowania odmówił wglądu w akta sprawy stronom w tym  Magdalenie Brzeskiej ale  prokuratura na bieżąco informuje o toku postępowania. Powołano biegłych wielu specjalności, w tym z zakresu: psychologii, informatyki i teleinformatyki, badań fizykochemicznych, daktyloskopijnych, DNA, mechanoskopijnych, badań zapisów wizualnych, w tym monitoringu. Uzyskano już od nich kilkadziesiąt opinii, a planuje się powołanie kolejnych biegłych, m.in. od badań fizykochemicznych. W połowie października funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane przeszukania w kolejnych, siedmiu miejscach na terenie całego kraju, w celu zabezpieczenia konkretnych przedmiotów. Nadal prowadzone są czynności operacyjne o charakterze niejawnym.

W tej chwili akta sprawy obejmują obecnie 26 tomów, prawie 2 tysiące kart różnego rodzaju załączników, do tego także materiały niejawne.

Zakres ustaleń, z uwagi na zaangażowanie Jolanty Brzeskiej w działalność Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, w pewnym zakresie pokrywa się z ustaleniami postępowania prowadzonego przez wrocławską Prokuraturę Regionalną, dotyczącego działań reprywatyzacyjnych w stolicy. Materiały śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej uzupełniane są więc na bieżąco o dane teleinformatyczne uzyskane ze wspomnianej sprawy korupcyjnej prowadzonej przez wrocławskich prokuratorów.

Zwrócono się także z zapytaniami do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i wielu innych instytucji, by zgromadzić pełną dokumentację dotyczącą działalności Jolanty Brzeskiej. Skierowano także zapytania do kilku instytucji, m.in. Lasów Państwowych, linii lotniczych, Sił Powietrznych o posiadaną dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia i jego okolic. Zabezpieczono również oryginały dokumentacji medycznej Jolanty Brzeskiej.

Termin zakończenia postępowania będzie zależał od wyników realizowanych czynności. Śledztwo zostało przedłużone do 30 marca 2018 roku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Zobacz również: