Większość ankietowanych uchodźców przebywających  we Włoszech twierdzi, że  cierpi na zaburzenia psychiczne, które powodują agresywne zachowania. Potwierdzają to badania azylantów w Padwie, które wykazały, że 54 procent zbadanych migrantów ma problemy psychiczne.

– Nasze badania jasno pokazują wysoki poziom traumy i cierpienia wśród ubiegających się o azyl, a objawy te są podstawą do działań antyspołecznych – wyjaśnia badacz i dziennikarz Cristiano Draghi i dodaje że większość badanych imigrantów pochodzi z Nigerii, Gambii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinea.
Laura Baccaro, prezes Ulicy Psychologów – organizacji non-profit w Padwie, który przeprowadziła badania wraz Draghim – mówi: – Większość z nich cierpi z powodu bardzo poważnych zaburzeń, które mogą być żyznym gruntem do agresywnych zachowań, które mogą prowadzić do problemów, takich jak odmowa integracji.  Może to prowadzić do psychotycznych ataków i agresywnych zachowań.

es

 

Zobacz również: