W związku z publikacjami w mediach i pytaniami dziennikarzy Prokuratura Krajowa potwierdza, że w śledztwie dotyczącym okoliczności śmierci Magdaleny Ż. nie ujawniono obrażeń mogących wskazywać, że Polka podała ofiarę gwałtu albo innych aktów przemocy. Wynika to z opinii biegłych  z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, którzy na zlecenie prokuratury badali materiał pobrany w czasie sekcji zwłok zmarłej.

Według biegłych bezpośrednią przyczyną śmierci Magdaleny Ż., do której doszło 30 kwietnia 2017 roku w egipskiej Hurghadzie były obrażenia typowe dla upadku z wysokości. Nie znaleziono śladów, które by dawały podstawy do przypuszczeń, że zmarła padła wcześniej ofiarą przemocy.

Przebieg śledztwa

Pierwszą sekcję zwłok Magdaleny Ż. przeprowadzono na terenie Arabskiej Republiki Egiptu bezpośrednio po jej śmierci. Brali w niej udział polski patomorfolog i prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Drugą sekcje dokonano w Polsce. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano ekspertom  z ZMS we Wrocławiu i Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie . Na tej podstawie  biegli  wydali  opinię medyczno-sądową.

W śledztwie przesłuchano także około 170 świadków, w tym: pasażerów samolotu podróżujących wraz z Magdaleną Ż. do Egiptu; turystów zamieszkujących z nią w tym samym hotelu; osoby, które widziały ją na lotnisku przed jej planowanym, przyspieszonym powrotem do Polski 29 kwietnia 2017 roku (do czego ostatecznie nie doszło); przedstawicieli biura podróży oraz inne osoby deklarujące wiedzę o tym zdarzeniu. Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia Magdaleny Ż., w tym członków jej rodziny i partnera.

Dokonano również oględzin telefonu i laptopów należących do Magdaleny Ż. i innych świadków, w tym jej partnera. Zgromadzono ponadto dowody w postaci dokumentacji medycznej Magdaleny Ż. z leczenia, któremu poddawała się w Polsce.

Pomoc prawna

Z uwagi na potrzebę zebrania wszelkich możliwych dowodów Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zwróciła się również z wnioskami o pomoc prawną do odpowiednich instytucji Arabskiej Republiki Egiptu. Otrzymała od strony egipskiej wykaz przeprowadzonych czynności, w tym raport egipskich służb medycznych, ale oczekuje jeszcze na protokoły z tych czynności.

W tej sprawie Ambasador Polski w Egipcie spotkał się z Wiceministrem do Spraw Konsularnych w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O przekazanie dokumentacji zwracał się też we wrześniu w liście do Prokuratora Generalnego Egiptu Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Okres trwania śledztwa jest determinowany potrzebą wykonania szeregu czynności procesowych i zgromadzenia kompleksowego materiału dowodowego, w tym także dokumentacji od strony egipskiej, co pozwoli na  wszechstronne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn śmierci Magdaleny Ż.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zobacz również: