fot.pis.org
– Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza nieznane w polskim prawodawstwie instytucje antykorupcyjne; wprowadzamy instytucję sygnalisty, osoby, która informuje o korupcji w swoim miejscu pracy – powiedział Minister Mariusz Kamiński podczas konferencji w KPRM.

Jak wyjaśnił, projekt ten likwiduje trzy obecnie istniejące ustawy: ustawę o ograniczeniu dzielności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawę o lobbingu i ustawę o dostępie do informacji publicznej.

– W jednej ustawie zawieramy przepisy do tej pory zgrupowane w trzech różnych ustawach – oznajmił.

Podkreślił, że projekt ustawy o jawności życia publicznego będzie maksymalnie skonsultowany społecznie.

– Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie konkretne propozycje płynące od organizacji społecznych. Jesteśmy gotowi do daleko idących rozmów. Z pełną otwartością podchodzimy do wszystkich, którzy są rzeczywiście w sposób znaczący przyczynić się do ograniczenia skali korupcji w naszym kraju – stwierdził.

Minister w KPRM Maciej Wąsik dodał, że korupcja nie może się opłacać przedsiębiorstwu.

– Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, uregulowanie statusu sygnalisty oraz nowy wzór oświadczenia majątkowego – to główne założenia przedstawionego w poniedziałek projektu ustawy o jawności życia publicznego – powiedział.

źródło: pis.org.pl

Zobacz również: