Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej minęła już ponad dekada. W tym czasie w kraju powstały tysiące inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, jednak na co dzień często ich nie zauważamy. Otwarta właśnie na placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur wystawa fotografii i fotomontaży pod tytułem „Lublin. 13 lat w Unii Europejskiej: co się zmieniło w naszym mieście” ma pokazać lublinianom, jak wiele projektów w mieście zostało zrealizowanych z wykorzystaniem środków unijnych. Wystawa będzie czynna do 9 listopada. Na zwiedzających czeka 12 plakatów prezentujących wybrane obiekty oraz inwestycje miejskie. Wystawa jest częścią kampanii #investEU, realizowanej przez Komisję Europejską.

Na 12 plakatach mieszkańcy Lublina i turyści mogą zobaczyć zdjęcia obiektów, które znają, często nie wiedząc, że ich budowę lub modernizację zawdzięczają funduszom z UE. Plac Litewski, Arena Lublin, Lubelski Teatr Stary, czy Centrum Spotkania Kultur są współczesnymi wizytówkami Lublina. Wystawa przedstawia również projekty ułatwiające codzienne życie lublinian, np. obwodnicę miasta czy Zintegrowany System Miejskiego Transportu. Autorami zdjęć i fotomontaży są Kinga Liwak i Maciej Bielec, mieszkańcy Lublina, pasjonaci filmu i fotografii.

Jak powiedział Marek Kowalski, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podczas spotkania Komitetu Monitorującego RPO 2007-2013, „z unijnego wsparcia skorzystało blisko 1700 firm. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 604 km dróg, 460 km sieci wodociągowych i 672 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dofinansowaliśmy zakup 80 autobusów miejskich i 8 szynobusów. W 38 szpitalach działa nowoczesna aparatura z logo RPO. Fundusze europejskie pozwoliły zbudować i odnowić 17 obiektów kultury.

Lublin plasuje się w czołówce miast najbardziej aktywnych w aplikowaniu o fundusze unijne, w okresie programowania 2007 – 2013 łączna wartość środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich wyniosła ponad 1,4 mld zł, natomiast w okresie 2014 – 2020 do chwili obecnej to 500 mln zł, wykorzystywanych głównie na rozwój infrastruktury, kultury i turystyki. Priorytetem aktualnego okresu programowania mają być projekty o znaczeniu regionalnym, których zadaniem jest przekształcenie gospodarki tradycyjnej w gospodarkę innowacyjną, opartą na wiedzy.

Wystawa przy Centrum Spotkania Kultur powstała w ramach kampanii informacyjnej #investEU, realizowanej w 14 krajach UE przez Komisję Europejską. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na stymulującą rolę funduszy unijnych, w tym inwestycyjnych kredytów w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy – Planu Junckera. Przygotowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny strategia Planu Inwestycyjnego dla Europy ma pobudzić wzrost gospodarczy w całej Unii, zwiększyć liczbę inwestycji w sektorze badań i rozwoju, pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom.  Odnotowuje się już korzystny wpływ Planu Junckera na rozwój infrastruktury i zwiększenie liczby miejsc pracy.

Środki pozyskane w ramach Planu Junckera pozwalają na realizację ogromnych projektów w całej Polsce, m.in. w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W Poznaniu właśnie rozpoczęła się budowa dostępnych cenowo mieszkań w programie „najem z dojściem do własności”, przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach. Dzięki wsparciu z Planu Junckera Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje do 2021 r. łącznie 1300 mieszkań. W Toruniu wsparcie finansowe z UE pozwala na rozbudowę i modernizację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera. Inwestycja zakończy się w 2019 roku i będzie to jeden z najbardziej innowacyjnych szpitali w Polsce. Ze środków unijnych w ramach Planu Junckera korzysta w Polsce już ponad 26 tys. mniejszych firm i start-upów.

Zobacz również: