Portal rp.pl sprawdził, czy Polacy są zwolennikami przywrócenia kary śmierci? Prawie połowa badanych jest jednak zwolennikami przywrócenia w Polsce kary głównej. Częściej niż co trzeci jest przeciwny temu pomysłowi. Zdania w tej sprawie nie ma co piąty ankietowany.
Za przywróceniem kary śmierci jest 45,3procenta ankietowanych, przeciw  34,7, nie ma zdania 20 procent.
– Zwolennikami tego pomysłu są częściej mężczyźni (51 proc. vs 40 proc. kobiet), kobiety częściej nie mają zdania w tej sprawie (25 proc. vs 15 proc.). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek badanych, którzy chcą przywrócenia kary śmierci w Polsce, z 53 proc. wśród osób do 24. roku życia, do 41 proc. wśród osób powyżej 50. roku życia – zwraca uwagę. I dodaje, że poparcie dla tego pomysłu wyrażają częściej osoby o najniższym poziomie wykształcenia (52 proc.), badani o dochodzie powyżej 5000 zł (52 proc.) oraz respondenci z miast poniżej 20 tys. mieszkańców (51 proc.).- komentuje wyniki  Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.
źródło rp.pl

Zobacz również: