Szwecja oficjalnie zalegalizowała pedofilię. Jednak uprzywilejowani są pod tym względem tylko muzułmanie. Prawnie dopuszczono związki małżeńskie imigrantów z nieletnimi żonami.
Mimo potężnej krytyki promowania pedofilii, szwedzki rząd bronił swojej kontrowersyjnej decyzji, twierdząc, że ogromny napływ imigrantów z poligamicznych i „różnorodnych seksualnie” kultur doprowadził do kryzysu „humanitarnego”.
„Nie akceptujemy, ani nie tolerujemy małżeństw z dziećmi, ale prawo przewiduje również, że w każdym przypadku powinny być przeprowadzane indywidualne rozwiązania. Nasza ocena propozycja polega na tym, że dziewczęta mogłyby mieszkać ze swoimi partnerami podczas procesu azylowego„- powiedział Ingrid Hermansson, przewodniczący komisji socjalnej w Karlskrona.
To podejście nie zostało jednak podzielone przez Camilla Brunsberg z Partii Konserwatystów, który stwierdziła, że ​​takie małżeństwa powinny zostać prawnie rozwiązane. Zdaniem Brunsberga, dziewczęta powinny zostać umieszczone w domach opieki nad dziećmi i młodzieżą, podczas gdy ich małżonkowie powinni być skierowani do ośrodków azylowych. Brunsberg uważa, że nie ma innej alternatywy, ponieważ wszystkie inne rozwiązania sugerowałyby, że Szwecja akceptuje pedofilię. Brunsberg wyraziła również wątpliwości, czy nieletnie dziewczyny naprawdę mają odwagę powiedzieć prawdę o swojej sytuacji, gdy są przesłuchiwane przez szwedzkie władze. Czym sugerował, że indywidualne oceny w rzeczywistości nie mają dużej wagi.
Obecnie szwedzkie prawodawstwo dotyczące małżeństw z dziećmi jest stosowane w różnych gminach. Na początku tego roku Sąd Administracyjny w Växjö orzekł, że 14-letnia dziewczynka w ciąży może zostać umieszczona w rodzinie imigrantów swego dorosłego mężów, gdyż jest część ich kultury. Co ciekawe, zarówno dziewczyna, jak i jej małżonek są bardzo krytyczni wobec szwedzkiej ustawy o małżeństwach z nieletnimi.
– Kiedy jesteś kraju ogarniętym wojną i uciekasz z niego na całe życie, to nie myśl o prawach obowiązujących w państwie, do którego zmierzasz – powiedziała dziewczyna szwedzkiej gazety Expressen.
Dotychczas Komisja ds. Migracji zidentyfikowała 132 dzieci w związku małżeńskim, w tym 129 dziewczyn i 3 chłopców, z których większość pochodzi z Syrii, Iraku i Afganistanu. Większość z nich miała 14-15 lat, a nawet mniej. Część problemu polega na tym, że ani rada ds. Migracji, ani szwedzkie gminy nie mają żadnych procedur, aby wykryć małżeństw z dziećmi. Dlatego też nie przeprowadzono kompleksowych ocen tego zjawiska. Wcześniej władze szwedzkie, w tym minister sprawiedliwości, Morgan Johansson oraz Åsa Regnér – minister ds. dzieci, wielokrotnie zobowiązali się do przeglądu prawa dotyczącego małżeństw dzieci.
W obecny stan prawny dotyczący małżeństw z nieletnimi wywołał krytyki m.in. ze strony znanej adwokat Elisabeth Massi Fritz, szwedzkiej obrończyni praw kobiet, która nazwała tę praktykę „niedopuszczalną”.
Carla Nillsen – Kornacka

Zobacz również: