W tym roku mija 760 lat od pierwszej wzmianki o kościele Św. Trójcy w Błoniu. Z tej okazji 19 września 2017 roku Muzeum Ziemi Błońskiej zorganizowało konferencję naukową poświęconą historii kościoła przygotowaną pod patronatem Burmistrza Błonia.
Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Błoniu powstał zapewne z fundacji Konrada Mazowieckiego lub jego syna księcia Siemowita I Konradowica w połowie XIII wieku. Został usytuowany w pobliżu grodu kasztelańskiego Rokitno, na drodze wschód-zachód w kierunku Sochaczewa i dalej Poznania. Został wyłączony ze starszej parafii św. Wojciecha w Rokitnie. Pierwsza informacja źródłowa o błońskiej kolegiacie pochodzi z 1257 r.
Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr hab. Kazimierz Pacuski – „Początki powstania murowanego kościoła w Błoniu w oparciu o źródła”, prof. Robert Kunkel – „Początki architektury gotyckiej na Mazowszu na przykładzie kolegiat św. Trójcy w Błoniu i św. Michała w Płocku”, prof. Izabella Galicka – „Katalog zabytków sztuki, wyposażenie kościoła św. Trójcy w Błoniu”, prof. Marcin Solarz – „Obraz kościoła Św. Trójcy i jego otoczenia na planach przygotowanych w XIX wieku”.
Dyrektor Muzeum – Wiesława Wideryńska podkreślała, że cieszy ją zarówno udział w konferencji tak znakomitych wykładowców, jak też liczna obecność słuchaczy, którym nie jest obojętna historia Błonia.
W najbliższym czasie Muzeum opublikuje materiały pokonferencyjne.
Spotkanie było również okazją, aby po raz pierwszy zwiedzić Dworek Poniatówka, który po generalnym remoncie został przeznaczony na siedzibę Muzeum Ziemi Błońskiej.
BP UM

Zobacz również: