Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Spółka nie przynosi zysków, jakich oczekiwaliśmy. Chcemy rozwiązać spółkę. Czy możemy to zrobić? Gdzie należy to zgłosić?
Mateusz G.
 Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oczywiście jest możliwa. Proces likwidacji inicjuje uchwała wspólników zamieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników sporządzonym przez notariusza.
W uchwale tej powinni zostać powołani likwidatorzy, którymi najczęściej zostają członkowie zarządu likwidowanej spółki. Następnie należy dokonać zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego na odpowiednim formularzu. Uchwała, o której mowa była powyżej, stanowi jeden z załączników do wniosku.
Poza wskazaniem likwidatorów, należy również określić sposób reprezentacji spółki w likwidacji. Za prawidłowe przeprowadzenie czynności likwidacyjnych odpowiadają likwidatorzy. To oni zobowiązani są do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który musi następnie zostać zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników. Konieczne jest również wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności względem niej.
Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia interesów bieżących spółki, m.in. poprzez ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zaciągniętych zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, radca prawny
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

Zobacz również: