Mam zamiar sprzedać dom. Zakupem nieruchomości zainteresowani są cudzoziemcy (Wietnamczycy). Powiedzieli, że chętnie kupią nieruchomość, tylko muszą uzyskać jakąś zgodę. Proszą mnie o dokumenty dotyczące nieruchomości. Czy rzeczywiście taka zgoda jest im potrzebna i do jej uzyskania potrzebują dokumentów nieruchomości?
Piotr Z.
Wobec skromnych informacji, które Pan przedstawił, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy pańscy potencjalni klienci będą potrzebowali zezwolenia na nabycie nieruchomości. Jeżeli nie zachodzą okoliczności wyłączające obowiązek uzyskania zezwolenia, to możemy przyjąć założenie, że zezwolenie będzie konieczne.
Skoro tak, to należy wystąpić z wnioskiem o jego wydanie do ministra spraw wewnętrznych. Nie ma wzoru gotowych wniosków, którym można się posłużyć, jednak ich treść regulują odpowiednie akty prawne. Wniosek taki powinien zawierać m.in. oznaczenia wnioskodawcy, oznaczenia nabywanej nieruchomości, oznaczenia zbywcy, określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów w tym dotyczących nieruchomości, a są to m.in.: odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wykaz zmian gruntowych, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu.
Dokumenty dotyczące nieruchomości są więc niezbędne do uzyskania zezwolenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego, Kalina Kisiel-Bartoszewicz, Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

Zobacz również: