Austriacki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Sobotka opowiedział się za zdecydowanym zmniejszeniem kontyngentu migracyjnego twierdząc, że 90 procent osób ubiegających się o azyl w Austrii kończy swoją karierę  na świadczeniach socjalnych.  Tym samym obciąża budżet i podatników tego kraju.

Austriacki minister spraw wewnętrznych po raz kolejny zaapelował o wysyłanie mniejszej  liczby migrantów do Austrii, twierdząc, że zdecydowana większość z nich nie przynosi żadnych korzyść a jedynie straty.

Austria ponosi główne obciążenie od 2014 roku do dziś.  – dodał Sobotka – Ważne jest, aby utrzymać presję na tych, którzy przemycają nielegalnie imigrantów do Europy drogą śródziemnomorską i w inny sposób. Jeśli Unia Europejska nie wywrze na nich nacisku, to przemytnicy podwoją wysiłki na rzecz przemycania większej liczby migrantów do Europy.
W  Wiednia, uchodźcy  stanowią blisko 50 procent mieszkańców, co kosztuje podatników miliony euro.

Heinz-Christian Strache, przewodniczący partii FPÖ, powiedział:  – Dane te pokazują, jak głęboki jest kryzys w naszym państwie związany z migracją. Na naszych oczach  austriacka społeczność się zmienia i traci swoją dotychczasową tożsamość.

vis

Zobacz również: