Premier Węgier Wiktor Orbán uruchomił nową kampanię przeciwko lewicowemu spekulantowi finansowemu. Węgrzy będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat George Sorosa i jego planów masowej migracji w specjalnej ankiecie.
 Lajos Kosa, członek partii Fidesza Wiktora Orbána, ogłosił plan przeprowadzenia masowego badania społecznego na temat działalności miliardera węgierskiego pochodzenia. Nie będzie to jednak referendum, lecz konsultacje społeczne.
Tego typu konsultacje nie są niczym nowym dla rządu Orbána, który wielokrotnie pytał przeciętnego obywatela Węgier o opinie na temat różnych kwestii politycznych, społecznych i gospodarczych.
Wyniki ankiety będą nie będą wiążące dla rządu, lecz będą stanowić raczej opinię w tej sprawie.
Rząd węgierski od dawna walczył przeciwko wpływom Sorosa oraz sieci jego  organizacji pozarządowych.
Premier Orbán twierdzi, że stanowisko Unii Europejskiej w sprawie masowej migracji pokrywa sie z planem migracyjnym  Sorosa. Orbán powiedział, że plan ten zakłada przynoszenie co roku miliona lub więcej migrantów do Europy, a długoterminowym celem jest całkowita erozja suwerenności narodowej poszczególnych państw europejskich.
Latem rząd węgierski przeprowadził kampanię plakatową, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat  działań Sorosa.  Co spotkało się z zarzutami antysemityzmu.
ex

Zobacz również: