W mocnym wystąpieniu premier Węgier Wiktor Orbán stwierdził, że wściekli przeciwnicy Węgier nie pochodzą z wewnątrz, ale z zagranicy, a Europa jest ofiarą islamizacji.

Orbán w swoim dorocznym przemówieniu na Pikniku Miejskim w Kötcseß, powtórzył swój sprzeciw wobec prób wpływania  z zewnątrz na sprawy węgierskie. Przestrzegł, że  Europejczycy  jeszcze nie dostrzegają  realnego zagrożenia islamem.

Powołał się na badania, które sugerują, że w ciągu najbliższych 20 lat z Afryk do Europy przybędzie ponad 60 milionów migrantów, zwiększając populację islamu w Europie Zachodniej do ponad 20 procent w 2030 roku. Orbán podkreślił: – Islamizacja Europy realna!

Orbán zdecydowanie sprzeciwiła się stosowaniu przez Unię Europejską kwot migracyjnych narzuconych poszczególnym państwom członkowskim. Stwierdzając, że stanowi to  naruszenie suwerenności narodowej,  a kwestie te muszą być rozstrzygane przez każdy kraj i jego obywateli.

es

Zobacz również: