W rodzinie z dwojgiem dzieci świadczenie wychowawcze może pokryć aż 97,8 proc. kosztów wyprawki szkolnej – informuje ministerstwo rodziny.

Resort rodziny powołując się na badania CBOS zaznacza, że koszt wyprawki szkolnej zależy od liczby uczących się dzieci. W ubiegłym roku szkolnym zaczynał się od 626 złotych przy jednym dziecku. Rodziny z dwojgiem uczących się dzieci musiały przeznaczyć na wyprawkę szkolną ok. 1023 złotych. W przypadku rodzin z trojgiem lub czworgiem dzieci w wieku szkolnym wyprawka pochłonęła 2365 złotych. Średnio rodzice wydali w ubiegłym roku szkolnym na wyprawkę 903 zł

Według informacji przekazanych przez resort rodziny, część rodzin przeznaczy na ten cel wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+”.

„Świadczenie w największym stopniu pokryje wydatki na wyprawkę szkolną w rodzinach, które pobierają 500+ na dwoje dzieci. W tym przypadku otrzymane wsparcie może pokryć aż 97,8 proc. potrzebnej kwoty” – czytamy w komunikacie wydanym przez MRPiPS.

W rodzinach z jednym dzieckiem świadczenie wychowawcze wystarczy na 79,9 proc. kosztów wyprawki. Te rodziny, które otrzymują 500+ na troje dzieci, dzięki świadczeniu sfinansują 63,4 proc. wydatków związanych z wyprawką szkolną.

500+ jest też sporym wsparciem dla rodzin pobierających to świadczenie na czworo dzieci. W tym przypadku środki z programu „Rodzina 500 plus” pozwolą na pokrycie 84,6 proc. kosztów wyprawki szkolnej.

Źródło: MRPiPS

Zobacz również: