Zastępca Prokuratora Rejonowego Łódź – Widzew w Łodzi został odwołany z zajmowanego stanowiska. Na moje polecenie wobec prokuratora, który prowadził śledztwo dotyczące wielokrotnego brutalnego zgwałcenia i więzienia przez 10 dni 26-letniej mieszkanki Łodzi, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne – poinformował na dzisiejszej (24 sierpnia 2017 roku) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Pokrzywdzona zmarła

To skutek błędów, jakich dopuścili się prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew w Łodzi w toku śledztwa dotyczącego wielokrotnych gwałtów i więzienia przez 10 dni przez trzech sprawców 26-letniej mieszkanki Łodzi. Do zdarzenia doszło między 17 a 27 lipca tego roku. Dopiero po 10 dniach pokrzywdzonej udało się uciec z mieszkania jednego ze sprawców i powiadomić o zdarzeniu członków najbliższej rodziny oraz organy ścigania. Z powodu odniesionych obrażeń kobieta od razu trafiła do szpitala, gdzie była hospitalizowana przez trzy tygodnie. Pomimo przeprowadzeniu kilku operacji, na skutek odniesionych obrażeń, pokrzywdzona zmarła.

Trzem mężczyznom prokurator ogłosił zarzuty dotyczące wspólnego zgwałcenia kobiety (art. 197 par. 3 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą od 3 lat pozbawienia wolności. Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec jednego ze sprawców prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Błędne decyzje prokuratorów

Decyzje podjęte przez prokuratora referenta sprawy oraz przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego Łódź – Widzew w Łodzi, który nadzorował to postępowanie, były błędne. Prokuratorzy dokonali bardzo pobieżnej oceny materiału dowodowego. W konsekwencji postawili oni sprawcom nieprawidłowe zarzuty, które nie odzwierciedlały przebiegu zdarzenia. W opisie czynu prokuratorzy nie uwzględnili, że pokrzywdzona była pozbawiona wolności ze szczególnym udręczeniem, a także że stosowano wobec niej przemoc i środki, które uprawniały do przyjęcia, że sprawcy dopuścili się wobec niej wielokrotnego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Przestępstw z art. 197 par. 4 kodeksu karnego zagrożone jest surowszą karą – od 5 lat pozbawienia wolności – poinformował podczas konferencji prasowej Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak.

Zastępca Prokuratora Generalnego wyliczał także inne błędy, których dopuścili się prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew w Łodzi.

Niesłusznie prokurator odstąpił od skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie trzeciego ze sprawców pomimo tego, że materiał dowodowy i jego prawidłowa ocena wskazywał na to, że dopuścił się on przestępstwa wspólnie z pozostałymi sprawcami oraz zachodziły wszystkie przesłanki stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Prokurator zaniechał także wykonania podstawowych czynności dowodowych, które powinny być przeprowadzone niezwłocznie – mówił prokurator Krzysztof Sierak.

Śledztwo zostało przeniesione

Z powodu tych błędów Prokurator Generalny polecił przekazanie tej sprawy do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Została ona też objęta nadzorem Prokuratury Krajowej.

Nie można godzić się na traktowanie takich spraw po macoszemu. Nie można godzić się, aby prokuratura postępowała bezdusznie wobec tak okrutnych przestępstw. Nie można godzić się też na to, aby prokuratura postępowała w sposób bezduszny i stosowała taryfę ulgową wobec niektórych sprawców – mówił Zbigniew Ziobro, odnosząc się do tego, że jeden z trzech sprawców nie został tymczasowo aresztowany.

Dopiero wczoraj (23 sierpnia 2017), po analizie sprawy przeprowadzonej w Prokuraturze Krajowej, trzeci ze sprawców zbrodni został zatrzymany. Dziś w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi wykonywane są czynności procesowe z jego udziałem, polegające między innymi na ogłoszeniu mu zarzutów przewidujących surowszą odpowiedzialność karną. Po ich zakończeniu prokuratorzy skierują wniosek do Sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Potrzebne są zmiany przepisów

Nie ma i nie będzie z mojej strony zgody i zrozumienia dla braku empatii po stronie prokuratorów i organów ścigania dla ofiar tak okrutnych przestępstw. Prokuratura musi być twarda i bezwzględna wobec katów, a wielkoduszna, wyrozumiała i empatyczna wobec ofiar. Tego oczekuję od prokuratorów – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że w Ministerstwie Sprawiedliwości został już przygotowany projekt zmian w przepisach. Przewiduje on zaostrzenie kar za okrutne zbrodnie popełnione na tle seksualnym. Zaraz po wakacjach ma on zostać skierowany do konsultacji międzyresortowych, a po ich zakończeniu zostanie skierowany pod obrady Rządu.

Takie przypadki, jak sprawa gwałtu w Łodzi, pokazują, jak bardzo potrzebna jest też reforma postępowania dyscyplinarnego oraz jak konieczne jest powołanie nowej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Dotychczas w wielu takich bulwersujących opinię publiczną sprawach w sądach dyscyplinarnych zapadały wyroki uniewinniające wobec sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczali się rażących błędów. My chcemy podniesienia standardów etycznych i jakości pracy sędziów i prokuratorów – podkreślał Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zobacz również: