CBA wystąpiło do Julii Przyłębskiej prezes Trybunału Konstytucyjnego  o przekazanie kopii oświadczeń majątkowych sędziego Stanisława Biernata. Zamierza je zbadać w ramach przysługujących uprawnień. O sprawie informuje TVP Info

Sędzia Stanisław Biernat powinien złożyć w 2017 roku dwa oświadczenia majątkowe. Jedno, które każdy sędzia składa co roku w marcu, a drugie – które powinien złożyć w czerwcu, na zakończenie kadencji.

Jak się okazuje drugie oświadczenie sędzia złożył  z opóźnieniem. Przekazał je do TK w sierpniu, podczas gdy ponaglenie w tej sprawie wysłano do sędziego 13 lipca. Oświadczenie sędziego dotarło do TK 23 sierpnia. Sędzia Biernat tłumaczył opóźnienie przeoczeniem.

CBA wystąpiło do prezes TK Julii Przyłębskiej o udostępnienie kopii obydwu dokumentów.

opr.is

 

Zobacz również: