Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, na wniosek Wojewody Pomorskiego, wydał decyzję o wydzieleniu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego  do pomocy w likwidowaniu skutków nawałnic. Wojsko jest w gotowości do udzielenia w każdej chwili niezbędnej pomocy w całej Polsce.

Informacja o zaangażowaniu wojska z 22.08.2017

454  żołnierzy i wojskowych strażaków niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic; w terenie także 237 jednostek sprzętu.

W odwodzie pozostają żołnierze Żandarmerii Wojskowej i  specjalistyczne pojazdy.

Wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP działają w ramach wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej.

 

Informacja o zaangażowaniu wojska z 21.08.2017

Ponad 430  żołnierzy i wojskowych strażaków niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic; w terenie także 222 jednostki sprzętu.

W odwodzie pozostają żołnierze Żandarmerii Wojskowej i  specjalistyczne pojazdy.

Wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP w ramach wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej realizują  przy pomocy specjalistycznego sprzętu m.in:

WZZ Chojnice oczyszczanie :  rzeki Brda,  kanału Brdy,  rzeki Zbrzyca,  rzeki Miłoszna. Ponadto, realizują  zaopatrywanie w energię elektryczną gospodarstw. Udrożniono i poszerzono drogę DK 22 kierunek m. Rytel – m. Chojnice.
WZZ BYDGOSZCZ oczyszczanie dróg w m. Wąwelno (gm. Sośno). Ponadto  usunięto zator na rzece Kamionka  w okolicy Wielka Klonia, oczyszczono drogę na trasie Gostycy-Wielka Klona;
WZZ SZUBIN oczyszczanie wiatrołomów. W m. Smolniki dostarczano wodę pitną dla ludności cywilnej. Kontynuowano prace polegające na zabezpieczeniu w energię elektryczną lokalnych gospodarstw oraz odgruzowywaniu budynku gospodarczego

 

Informacja o zaangażowaniu wojska z 19.08.2017

Ponad 363 żołnierzy i wojskowych strażaków niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic; w terenie także 190 jednostek sprzętu.
Pomorskie: Zgrupowanie Chojnice: 262 żołnierzy, 132 jednostki sprzętu;
Pomorskie: Zgrupowanie Szubin: 30 żołnierzy, 7 jednostek sprzętu;
Kujawsko-Pomorskie: Zgrupowanie Bydgoszcz: 57 żołnierzy, 48 jednostki sprzętu.
3 zastępy Wojskowej Straży Pożarnej pomagają mieszkańcom w gminie Dziemiany.
W odwodzie pozostaje: 34 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i 19 pojazdów. Ponadto wojsko przekaże do dyspozycji wozy strażackie, sprzęt i odzież.
Kolejna, dodatkowa pomoc będzie uruchomiona od 21.8 po rozpoznaniu zapytań z 25 gmin.

***
Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło 50 dzieci z gminy Czersk, sołectwo Rytel na tygodniowy zorganizowany wypoczynek w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem (od 25.08. do 1.09.). We wrześniu zorganizowany zostanie turnus wypoczynkowy dla 30 seniorów w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Juracie.

***

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

Minister Obrony Narodowej niezwłocznie podejmuje ewentualne decyzje o udzieleniu pomocy przez wojsko na wnioski i zapotrzebowania, które płyną po nawałnicy.

Informacja o zaangażowaniu wojska z 18.08.2017

Pomorskie: Zgrupowanie Chojnice: 185 żołnierzy, 100 jednostek sprzętu;
Kujawsko-Pomorskie: Zgrupowanie Bydgoszcz: 35 żołnierzy, 32 jednostki sprzętu.

W gotowości dodatkowo: 34 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i 19 pojazdów.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło 50 dzieci z gminy Czersk, sołectwo Rytel na tygodniowy zorganizowany wypoczynek w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem (od 25.08. do 1.09.). We wrześniu zorganizowany zostanie turnus wypoczynkowy dla 30 seniorów w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Juracie.

3 zastępy Wojskowej Straży Pożarnej będą pomagać mieszkańcom w gminie Dziemiany. Ponadto wojsko przekaże do dyspozycji wozy strażackie, sprzęt i odzież.

Informacja o zaangażowaniu wojska z 17.8.2017

Zadania realizowane przez wojsko w ramach zarządzania kryzysowego realizowane są na wniosek wojewody.
Minister obrony narodowej wyraża zgodę na użycie wojska w sytuacjach kryzysowych na wniosek wojewody. Obecnie działania wojska realizowane są z polecenia ministra obrony narodowej na wniosek wojewody pomorskiego oraz wojewody kujawsko-pomorskiego.
W województwie pomorskim pomocy udziela  ponad 120 żołnierzy i ponad 65 jednostek sprzętu wojskowego.
W województwie kujawsko-pomorskim w pomoc zaangażowanym jest ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu.
Dodatkowe zwiększenie zaangażowania wojska w pomoc kolejnym gminom, na wnioski wojewody pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego jest realizowane na bieżąco.

Komunikat z dn. 16.08.2017r.

Dzisiaj na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o użyciu wojska w tym województwie. Jest to kolejne wsparcie armii dla służb i mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice.

Ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu wojskowego będzie udzielać pomocy w regionie tam, gdzie jest niezbędna.
Wojsko będzie skierowane do pomocy m.in. do przygotowania terenu do odbudowy linii średniego i wysokiego napięcia.

Ministerstwo Obrony Narodowej, wojsko pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i administracji państwowej. Z polecenia Ministra Obrony Narodowej jednostki wojskowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych konsultują m.in. z sołtysami terenów dotkniętych nawałnicami zakres niezbędnej pomocy.
Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem. MON pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów oraz administracji państwowej. Pomoc wojskowa będzie udzielana stale, aż do czasu, gdy będzie istniała taka potrzeba.
Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

***

Komunikat z dn.15.08.2017r.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, na wniosek Wojewody Pomorskiego, wydał decyzję o wydzieleniu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego do pomocy mieszkańcom terenów miejscowości Rytel.

Do użycia podczas akcji kryzysowej oprócz żołnierzy zostaną skierowane również samochody ciężarowo-terenowe, łodzie, spycharki oraz specjalistyczne maszyny inżynieryjne.

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele wojska biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

Minister Obrony Narodowej niezwłocznie podejmuje decyzje, które wiążą się z udzieleniem pomocy przez wojsko.

źródło: MON

Zobacz również: