fot.premier.gov.pl

Premier Beata Szydło powiedziała, że priorytetem rządu jest szacowanie szkód i szybka wypłata pieniędzy poszkodowanym. Kancelaria premiera opublikowała liczby obrazujące skalę działań przy usuwaniu skutków nawałnic.

„Większość skutków nawałnic została usunięta; ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, o odbudowie gospodarstw” – powiedziała premier Beata Szydło podczas sobotniej wizyty w Chojnicach. Podkreśliła, że priorytetem rządu jest szacowanie szkód i szybka wypłata pieniędzy poszkodowanym. Zaapelowała przy tym do samorządowców o włączenie się w akcję informacyjną i przygotowywanie wniosków o pomoc finansową.

Premier spotkała się w Chojnicach z ministrami i przedstawicielami służb, by podsumować sytuację po nawałnicach, które pod koniec ubiegłego tygodnia nawiedziły województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Szefowa rządu przedstawiła formy bezpośredniego wsparcia finansowego i pomocy oraz szeroką gamę nowych programów ułatwiających ludziom funkcjonowanie na terenach dotkniętych klęską żywiołową.

„Służby były na miejscu i niosły pomoc natychmiast po nawałnicach. Sukcesywnie do tych akcji włączali się z każdą godziną przedstawiciele kolejnych służb i usuwali skutki nawałnic – zapewniła premier Beata Szydło.
Jak dodała premier, „chcemy się przygotować na przyszłość. Pojawiają się kolejne pogodowe ostrzeżenia, trzeba zatem wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany przepisów, które ułatwią przeprowadzanie akcji ratunkowych i odbudowę zniszczonych terenów”.

„Na dziś możemy powiedzieć, że skutki nawałnic zostały usunięte w ten sposób, że ludzie mogą zacząć myśleć o normalnym funkcjonowaniu, odbudowie swoich gospodarstw – powiedziała szefowa rządu. Jak zaznaczyła, w pierwszych dniach akcji chodziło o to, by zabezpieczyć życie ludzi i ich dobytek. Sukcesywnie z każdym dniem usuwania skutków nawałnic można się było koncentrować na działaniach przywracających normalane życie na terenach objętych kataklizmem.

Samorządy otrzymały dotychczas ponad 42 miliony złotych. Te pieniądze to pierwsza pomoc dla poszkodowanych, udzielana jeszcze przed oszacowaniem strat. Poza tymi środkami rząd premier Beaty Szydło przyjął rozporządzenie, które ułatwia szacowanie szkód.

Rząd podniósł wysokość wsparcia na odbudowę budynków mieszkalnych ze 100 do 200 tys. zł. Pomoc trafi również po raz pierwszy do rolników. Wsparcie poszkodowanym w kataklizmie oferuje pomoc społeczna i powiatowe urzędy pracy. Minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że w teren pojadą przedstawiciele MRPiPS i wraz ze starostami poinformują m.in. o wsparciu dla przedsiębiorców czy ofercie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Trwa również przygotowanie placówek oświatowych – MEN już wypłaciło pierwsze środki dla rodziców tak, by mogli wyposażyć dzieci w przybory szkolne i podręczniki. Placówki oświatowe są remontowane z funduszu klęskowego – poinformowała premier.

Liczby obrazujące skalę działań rządu i służb usuwających skutki nawałnic.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zobacz również: