Prokurator Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach nie zgodził się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach, jaki zapadł w sprawie kibica klubu Wisła Kraków Piotra K. pseudonim Kermit. Prokurator wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Za udział w pobiciu i zabójstwo kibica Korony Kielce, udział w pobiciu i usiłowanie zabójstwa kolejnego kibica tej drużyny, a także za udział w pobiciu i dokonanie rozboju na kibicach Korony Kielce, Sąd Okręgowy w Kielcach 28 kwietnia 2017 roku wymierzył Piotrowi K. karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

W mowach końcowych prokurator żądał dla oskarżonego kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności.

W swojej apelacji prokurator wskazał, że Sąd I instancji błędnie ustalił, że oskarżony Piotr K., zadając nożem ciosy pokrzywdzonym kibicom Korony Kielce, działał w zamiarze ewentualnym zabójstwa. W ocenie prokuratora analiza całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie, w szczególności zeznań świadków obecnych na miejscu zdarzenia z 21 września 2007 roku, a także opinii sądowo – lekarskich i sądowo – psychiatrycznej, prowadzi do wniosku, że oskarżony działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonych. Wielokrotnie zadawał on ciosy nożem w miejsca, gdzie znajdują się organy ważne dla życia i zdrowia człowieka. Pokrzywdzeni zostali zaatakowani w taki sposób, że nie mieli praktycznie żadnych szans obrony. Jeden z nich zmarł, natomiast drugi przeżył tylko dzięki natychmiastowej pomocy medycznej.

Prokurator zarzucił także, że Sąd I instancji wymierzył oskarżonemu rażąco niewspółmiernie niską karę. Sąd przecenił okoliczności łagodzące i jednocześnie nie docenił okoliczności obciążających, zwłaszcza w postaci bardzo wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, a także zachowania się oskarżonego w trakcie i po popełnieniu przestępstwa, w tym ucieczki i ukrywania się przez wiele lat przed wymiarem sprawiedliwości.

W ocenie prokuratury jedynie kara dożywotniego pozbawienia wolności będzie odpowiednią karą za przypisane Piotrowi K. pseudonim Kermit przestępstwa.

W sprawie tej Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach 26 października 2016 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. pseudonim Kermit, który był kibicem klubu Wisła Kraków. Został on oskarżony o trzy przestępstwa: udział w pobiciu i zabójstwo kibica Korony Kielce, udział w pobiciu i usiłowanie zabójstwa kolejnego kibica tej drużyny oraz o udział w pobiciu i dokonanie rozboju na kibicach Korony Kielce.

Do dwóch pierwszych zdarzeń doszło 21 września 2007 roku w Kielcach. Trzecie miało miejsce kilka miesięcy wcześniej. Czynów tych oskarżony dopuścił się wspólnie z innymi osobami, które zostały już prawomocnie osądzone.

Oskarżony Piotr K. przez kilka lat ukrywał się przed organami ścigania poza granicami kraju. Dopiero wiosną zeszłego roku został przekazany do Polski przez Wielką Brytanię w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania.
PK

Zobacz również: