Otrzymane przez amerykańską agencję NASA zdjęcia z powierzchni księżyca pomogły naukowcom nie tylko lepiej zbadać geologię jedynego satelity Ziemi, ale i stały się przedmiotem sporów. Winnym temu jest obiekt, którego cień pada na powierzchnię Księżyca tak, jakby znajdował się w powietrzu. Jedni wyrazili przypuszczenie, że to optyczna iluzja, inni zobaczyli na zdjęciu „szybujący dom kosmitów”.

Zobacz również: