Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie.

28 lipca  została podpisana umowa na dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Poprawa jakości powietrza. Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Hala sportowa przy SP nr 1 została wybudowana w nowoczesnym standardzie pasywnym, co pozwoli na zmniejszenie kosztów energii w trakcie jej użytkowania.

Inwestycja została także dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania to 2 mln zł. Całkowity koszt budowy hali to 9 450 465,92 zł.

Budowa hali dobiegła końca i zaczęły się już procedury odbiorowe. Budynek posiada trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 1914 m². Znajduje się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części), zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, siłownia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Widownia jest wyposażona w 224 miejsca siedzące. Łączna powierzchnia areny o wymiarach 44,75 m × 22,50 m i wysokości 7,05 m umożliwi rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym.

Hala sportowa połączona ze Szkołą Podstawową nr 1 w Brwinowie będzie służyć uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego. Po zajęciach szkolnych będzie to miejsce sportowej aktywności mieszkańców. Oprócz boiska wielofunkcyjnego do ich dyspozycji będą także ścianka wspinaczkowa, sala fitness.

Uroczyste otwarcie hali sportowej planowane jest na 1 września tego roku. Tego samego dnia o godz. 18.00 w nowo wybudowanej odbędzie się jedno ze spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami.

MM

Zobacz również: