Chciałbym wnieść aportem do spółki część mojego przedsiębiorstwa. Uzgodniłem z kolegą, że w zamian za udziały, przeniosę dział produkcji do spółki. Zastanawiam się tylko nad podatkiem VAT. Czy będzie trzeba go zapłacić?
Krzysztof G.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jes z kolei w art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług, pod którym to pojęciem rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Natomiast wniesienie aportem poszczególnych składników majątku, niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie podlegało podatkowi od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe rozważania, korzystniejsze będzie wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o ile oczywiście struktura Pańskiego przedsiębiorstwa pozwoli na wyodrębnienie takiej części.
Podstawa prawna: ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego,  Kalina Kisiel-Bartoszewicz,  Francuska 26 lok. 11, Warszawa, kom.500-020-048

 

Zobacz również: