Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku 1 września 2016 roku skierował do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko 4 obywatelom Federacji Rosyjskiej deklarującym narodowość czeczeńską.

Co zarzucono oskarżonym

Taus G., Zaur G., Alvi Y. oraz Shamkhan A. zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i gromadzenie środków finansowych mających służyć finansowaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Prokurator zarzucił im popełnienie przestępstw z art. 258 par. 2 kodeksu karnego oraz z art. 165a kodeksu karnego.

Orzeczenie Sądu

7 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał trzech oskarżonych: Tausa G., Zaura G. i Shamkhana A. za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Za czyny z art. 258 par. 2 kodeksu karnego Sąd wymierzył im kary po jednym roku pozbawienia wolności. Za czyny wyczerpujące znamiona przestępstw z art. 165a kodeksu karnego, polegające na wspieraniu tzw. emiratu kaukaskiego – prowadzącego działalność o charakterze terrorystycznym na terytorium Rosji ukierunkowaną na utworzenie na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego, opartego na prawie szariatu, Sąd wymierzył im kary po dwa lata i jednym miesiącu pozbawienia wolności.

Każdemu z tych oskarżonych Sąd wymierzył kary łączne po 2 lata i 1 miesiącu pozbawienia wolności.

Czwartego z oskarżonych Alviego Y. Sąd uniewinnił od stawianych mu zarzutów.

Wniosek o uzasadnienie

Kary wymierzone trzem oskarżonym odbiegają od tych, o jakich wymierzenie wnioskował prokurator. W stosunku do Tausa G. i Shamkhana A. prokurator domagał się wymierzenia kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności. W stosunku do Zaura G. prokurator wnosił o wymierzenie kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności, zaś w stosunku do Alviego Y. kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności. Od zarzutów stawianych oskarżonym odbiegają również opisy zarzucanych im czynów przyjęte w wyroku przez Sąd.

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej wystąpi do Sądu z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim zostanie podjęta decyzja w przedmiocie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zobacz również: