22 lipca zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o kredycie hipotecznym. Oznacza to zmiany nie tylko dla konsumentów, ale też dla całej branży pośrednictwa finansowego, która zatrudnia obecnie ok. 20 tys. osób.
Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma przede wszystkim zwiększyć ochronę konsumenta i wymogi informacyjne względem klienta oraz zapewnić większą przejrzystość ofert kredytu hipotecznego. Nowe przepisy mają też uporządkować rynek pośrednictwa kredytowego i uregulować  kwestie związane z dopuszczeniem do działalności i nadzorem nad instytucjami niekredytowymi i pośrednikami kredytowymi, oferującymi kredyty dotyczące nieruchomości. W jaki sposób?
Nowe regulacje prawne wyraźnie określają, w jakiej formie będzie mógł funkcjonować rynek pośrednictwa kredytowego oraz jakie nowe kryteria będzie musiał spełnić pośrednik. Nowa ustawa zakłada możliwość współpracy na tym polu jako:
  • pośrednik powiązany,
  • pośrednik kredytu hipotecznego,
  • agent pośrednika kredytu hipotecznego.
W praktyce, pośrednik powiązany nie musi spełnić szeregu wymagań i formalności, ale ma ograniczony dostęp do oferty, ponieważ może współpracować tylko z jednym kredytodawcą. Najszersza forma działalności zarezerwowana jest dla pośrednika kredytu hipotecznego. Uzyskanie takiego statusu wymaga jednak wpisania na listę pośredników prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, co wiąże się ze spełnieniem szeregu kryteriów m.in. wykształcenia i niekaralności oraz zdaniem odpowiedniego egzaminu, ubezpieczenia działalności i ponoszenia kosztów składki na rzecz KNF.
Zmiany wynikające z ustawy zobowiązują branżę finansową do większej opieki nad klientem, ale też poprzez wprowadzony obwiązek licencjonowania, przyczyniają się do jeszcze większej  profesjonalizacji całego biznesu pośrednictwa kredytowego. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na wzrost zaufania do branży – mówi Ryszard  Korzonek, Prezes Zarządu Fintegra, integratora bankowego.
Integratorzy w zgodzie z ustawą
Pośrednicy mogą także kontynuować sprzedaż kredytów hipotecznych zgodnie z nowymi regulacjami znowelizowanej ustawy, współpracując z podmiotem, który spełnia wymogi stawiane przez KNF.
Podmiot, który tak jak my, spełnia wszystkie kryteria wymagania do wpisania na listę KNF ze statusem Pośrednika kredytu hipotecznego, umożliwia pośrednikom m.in. prowadzenie działalności jako Agencji pośrednika kredytowego. W takiej sytuacji zabezpieczone zostaje także wymagane w ustawie szkolenie przygotowujące do egzaminu, a pośrednik zostaje przeprowadzony przez procedury, wynikające z ustawy – tłumaczy Ryszard  Korzonek z firmy Fintegra.
Działalność pośrednika może być kontynuowana również w przypadku prowadzenia partnerskiej placówki pod szyldem firmy, która spełnia nowe wymagania KNF i działa zgodnie z nową ustawą.
Mając na uwadze dążenie do profesjonalizacji branży usług finansowych, poza spełnieniem wymogów ustawowych, partnerzy mogą liczyć również na rozwój pod kątem kompetencji sprzedażowych, bieżących regulacji prawnych oraz produktów – mówi Piotr Tabor, Dyrektor Zarządzający sieci sprzedaży FinUp Partner.

Zobacz również: