Niektóre brytyjskie media zajmują się dziś ewentualnym wyjściem Polski i Węgier z UE, czym nawiązują do Bretixu.   „Wielki zamach stanu w UE! Polska i Węgry tworzą nowy blok wschodni” – głosi tytuł w Sunday Express.

Dziennik zauważa, że Polska i Węgry tworzą własne, wschodnie centrum polityczne, które   jest w stanie przeciwstawić się Brukseli. „Liderzy obu państw odbywają regularnie tajne spotkania w celu poprawy wzajemnych relacji i rozwinięcia dalszej współpracy. Oba kraje umieszczają Unię Europejską na dalszym planie, pracując w kierunku własnego centrum politycznego. Zaś Bruksela nie potrafi wiele z tym zrobić”. – czytamy.

Polsko-węgierski politolog Dominik Hejj powiedział w rozmowie z Sunday Express: – Stosunki są bardzo silne, co tydzień polski minister odwiedza Węgry i na odwrót. Dodaje też, że stosunki między obydwoma krajami i UE „schłodzone”.

Jak zauważają analitycy obie główne partie w każdym kraju – PiS w Polsce i Fidesz na Węgrzech – mają wiele wspólnego. Oczywiście nie ma stuprocentowego porozumienia, ale idee PiS są takie same jak w Fideszu.

Węgry już wcześniej pokazały Polsce, że można działać na poziomie krajowym, jak tylko się zechcą, a Unia Europejska nie może z tym zbyt wiele zrobić. Jednak w ocenie politologów, w efekcie tych działań stosunki Węgier z UE nie pogorszyły się diametralnie, a co najwyżej relacje z Brukselą nieco ostygły.

Aleksander Fuksiewicz z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie powiedział dla Sunday Express: – Nigdy jednak nie możemy być pewni wpływu Komisji Europejskiej czy Niemiec na Węgry.

Jak zauważa brytyjski dziennik, polityka europejska jest zakładnikiem polityki wewnętrznej. Obecne napięciem między UE a Polską odzwierciedla tę tezę szczególnie wyraziście: „Gdy rząd Polski próbuje wdrożyć szereg reform sądowych. UE wszczęła przeciwko Polsce restrykcyjne działania”.

– To od kilku miesięcy powoduje złe emocje i negatywną atmosferę we wzajemnych relacjach – Sunday Express przytacza słowa
Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych Polski.

Zdaniem brytyjskich mediów Polska i Węgry są na tyle silne, że są w stanie sprzeciwiać się skutecznie UE, a nawet przyczynić się do jej złamania, a nawet opuścić Unię podobnie, jak zrobiła to Wielka Brytania.

ex

Zobacz również: