Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie od 24 lipca prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dokonywali kradzieży w galeriach handlowych na terenie całej Polski. W skład tej grupy wchodzili między innymi żołnierze zawodowi.

W toku śledztwa ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali kradzieży w galeriach handlowych na terenie całej Polski. Kradziona była głównie odzież, obuwie i urządzenia elektryczne. Inni członkowie grupy udzielali pomocy w zbywaniu i nabywaniu tych rzeczy pochodzących z kradzieży. Prowadzona przez członków grupy działalność przestępcza stanowiła dla nich stałe źródło dochodów.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na ogłoszenie zarzutów pięciu osobom – trzem osobom cywilnym oraz dwóm żołnierzom zawodowym. Doszło do tego 24 lipca 2017 roku.

Anna B. podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże oraz umyślne paserstwa. Anna M. podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieże  Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie oraz kradzieży usłyszał również Bartłomiej S.

Dwóm żołnierzom – st. szer. Grzegorzowi D. oraz mł. chor. Dominikowi L. – prokurator ogłosił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz umyślnych paserstw (art. 291 par. 1 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanych cywili prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. W stosunku do podejrzanych żołnierzy prokurator zastosował dozory dowódcy jednostki wojskowej, w której służą.

Ponadto podejrzanemu Arturowi B. przedstawiono zarzuty w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego i wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Prokurator nie wykonał jednak czynności przedstawienia zarzutu i przesłuchania go w charakterze podejrzanego z uwagi na stan zdrowia podejrzanego, który przebywa w szpitalu.

Śledztwo zostało powierzone do dalszego prowadzenia Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

PK

Zobacz również: