Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku skierowała do Sądu  wniosek o wydanie wyroku skazującego  w sprawie  znieważenia miejsca upamiętniającego osobę  Danuty  Siedzikówny  „Inki”.
W nocy z 21 na 22 kwietnia 2017r. sprawca zniszczył tablicę  z  wizerunkiem  oraz zawierającą  informacje o Danucie Siedzikównie   „Ince”. Tablica ta stanowiła  element  miejsca upamiętniającego osobę „Inki” .
W toku postępowania ustalono sprawcę, którym okazał się  Damian W.
Damianowi  W. zarzucono popełnienie przestępstwa  z art. 261 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k. to jest  znieważenie  miejsca upamiętniającego  osobę Danuty  Siedzikówny „Inki” publicznie, bez powodu, okazując   przez to rażące lekceważenie  dla porządku prawnego.

Przesłuchany  w toku postępowania przygotowawczego Damian W. przyznał się do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa.

Prokurator zastosował wobec niego  środki  zapobiegawcze  w postaci  dozoru Policji  oraz poręczenia majątkowego  w kwocie  2000 złotych.

Postępowanie zostało zakończone 10 lipca 2017r skierowaniem do Sądu Rejonowego  Gdańsk – Południe w Gdańsku  wniosku  o wydanie  wyroku skazującego.

Zobacz również: