Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa akt oskarżenia przeciwko Urszuli W. Kobieta zasiądzie na ławie oskarżonych za przyjmowanie korzyści majątkowych od studentów Szkoły Głównej Handlowej.

W toku śledztwa ustalono, że Urszula W., będąc pracownikiem jednego z dziekanatów Szkoły Głównej Handlowej, dwukrotnie przyjęła od studentów korzyści majątkowe o łącznej wartości około 3 tysięcy złotych. Zostały one przyjęte w zamian za wyłudzenie od władz uczelni niezgodnych z prawdą zaświadczeń o urlopach dziekańskich. Dzięki temu zainteresowani nie byli skreślani z listy studentów z powodu naruszenia regulaminów studiów. Nie musieli też ponosić opłat za powtarzanie przedmiotów, bądź przedłużenie czasu na złożenie prac końcowych.

W toku śledztwo ujawniono także przypadek podrobienia przez oskarżoną dokumentów jednego ze studentów oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji związanej z jego tokiem studiów. Ze sprawy wyłączono wcześniej wątek powoływania się przez oskarżoną na wpływy na uczelni wyższej. Chodzi o przestępstwo z art. 230 par. 1 kodeksu karnego.

W tym zakresie postępowanie zostało zakończenie skierowaniem do Sądu wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy.

W dniu 28 lipca 2016 roku Urszula W. została skazana na karę 6 tysięcy złotych grzywny (200 stawek dziennych grzywny po 30 złotych każda stawka). Wobec oskarżonej Sąd orzekł także zakaz wykonywania zawodu pracownika administracyjnego.

PK