W ramach reformy prawa, które zostało zatwierdzone przez zgromadzenie stanu Kelantan w Malezji, będzie można tam wykonywać publicznie kary m.in. ukamienowania za cudzołóstwo i amputację rąk za kradzieże.

Kelantan, to rejon Malezji rządzony przez konserwatystów islamskich, gdzie kluby nocne i kina są zakazane.  Od dawna naciskano tam na przyjęcie surowego kodeksu karnego, zwanego Hudud. Nie jest jasne, jakie przestępstwa będą karane publicznie, ale uważa się, że obejmie to na pewno cudzołóstwo.

Podjęta nowelizacja prawa zmierza -zdaniem jej pomysłodawców – do usprawnienia procesu skazania. Wyrok  można teraz przeprowadzić wewnątrz lub na zewnątrz więzienia, w zależności od decyzji sądu. Co ma być zgodne z islamem, który wymaga, aby karanie było publicznie.

Prawo islamskie jest stosowane w całej Malezji, ale ogranicza się do kwestii rodzinnych, takich jak rozwód i dziedzictwo, a także szariatu na przykład spożywania alkoholu i cudzołóstwa. Sprawy karne są rozpatrywane przez prawo federalne.

Krytycy twierdzą, że zmiana może być niezgodna z konstytucją i będzie naruszać prawa mniejszości religijnych.

Muzułmanie stanowią ponad 60 procent z 32 milionów mieszkańców Malezji, a próby wprowadzenia ostrzejszych form prawa szariatu w ostatnich latach wzbudzały obawy wśród członków chińskich, indyjskich i innych mniejszości.

osa

Zobacz również: