Europejski Trybunał Praw Człowieka pozwoliła władzom  Belgii wprowadzić prawo zakazujące pełną zasłonę twarzy w miejscu publicznym. Dzisiaj zapadał ten ważny wyrok Trybunału Europejskiego. Zakaz nie jest sprzeczny z wolnością religijną i wolnością wypowiedzi określonych w Europejskiej Konwencji, ale jest postrzegany raczej jako niezbędne dla przestrzegania prawa i utrzymania bezpieczeństwa państwa i jego mieszkańców.

Sześć lat temu, w 2011 roku, Belgia uchwalił ustawę zakazującą noszenia jakichkolwiek zasłon twarzy  w miejscach publicznych.

Jednak dwie muzułmanki poczuł się dyskryminowany przez prawo, i skierowały sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Argumentował, że zasłanianie tworzy jest ich własnym wyborem i wyrazem ich wolności.

Jednak ich sprzeciwy niewiele dał.  11 lipca zapadł wyroku, który sankcjonuje zakaz zakrywania twarzy.

Według Trybunału, zakaz nie narusza zarówno wolności religijnej, jak i wolności wypowiedzi – określonych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 Wręcz przeciwnie, zakaz można uznać za odpowiedni do celu utrzymania społeczeństwa w bezpieczeństwie, oraz niezbędnej ochrony jego praw i wolności. A nawet  konieczny w demokratycznym społeczeństwie.

bet

 

Zobacz również: