Papież Franciszek wystosował specjalną odezwę do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, w której apeluje do uczestników szczytu G20 o zwrócenie szczególnej uwagi na pomoc ubogim i uchodźcom, a także zaprzestanie wojen.

 „G20 i inne tego typu coroczne spotkania mają na celu pokojowe rozwiązanie sprzeczności gospodarczych i znalezienie wspólnych finansowych i handlowych mechanizmów pozwalających na wszechstronny rozwój wszystkich uczestników. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli wszystkie strony nie zobowiążą się do wydatnego zmniejszenia poziomu konfliktowości, wstrzymania wyścigu zbrojeń i rezygnacji z bezpośredniego i pośredniego udziału w konfliktach, a także do otwartego i szczerego omawiania wszystkich różnic zdań” — głosi tekst odezwy, w której Papież Franciszek dodaj, że globalne problemy, takie jak migracje, wymagają natychmiastowego rozwiązania: „W sercach i umysłach rządzących, na każdym etapie podejmowania decyzji politycznych, bezwzględnym priorytetem winni być ubodzy, uchodźcy, cierpiący, bezdomni i wykluczeni, niezależnie od ich narodowości, rasy, religii i kultury, a także odrzucenie konfliktów zbrojnych” —  stwierdza papież.

NS

 

Zobacz również: