Narodowy Bank Polski w informacji o kartach płatniczych odnotował dalszy wzrost liczby kart z funkcją płatności zbliżeniowych. W końcu ub. roku było ich w Polsce 28,5 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 353 tys.

Wskaźnikiem potwierdzającym zmiany jest rosnąca liczba terminali przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych.
Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec grudnia 2016 r. było w Polsce 484,2 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową. Zatem wskaźnik nasycenia rynku w terminale zbliżeniowe w Polsce przekroczył 91,3 proc.
W IV kwartale 2016 r. wzrosła także liczba placówek, w których klienci mogą dokonać wypłat sklepowych. Na przestrzeni IV kwartału 2016 r. dokonano 3,1 mln wypłat sklepowych, a ich wartość wyniosła 351 mln zł. Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 112 zł.
Wygląda więc na to, że opowieści o kradzieżach, które miałyby polegać na przechwytywaniu danych z kart zbliżeniowych w środkach komunikacji można uznać za miejską legendę. Takie przypadki nie pojawiają się w skargach klientów zgłaszanych do KNF.
Narracja jest taka: dwóch przestępców może wykorzystać urządzenia umożliwiające odbieranie i przesyłanie danych przy użyciu technologii NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) – takich jak niektóre telefony komórkowe – w celu obciążenia karty płatniczej ofiary.
Może to nastąpić jeżeli jedno urządzenie pośredniczące znajduje się blisko karty ofiary i komunikuje się z nią, a drugie urządzenie pośredniczące przykładane jest do terminala płatniczego. Komunikacja pomiędzy urządzeniami pośredniczącymi odbywa się poprzez internet.
Warto jednak zwrócić uwagę, że taki atak choć jest technicznie możliwy, to jednocześnie bardzo trudny logistycznie do wykonania: przestępca przy terminalu płatniczym musiałby podjąć próbę dokonania płatności – tj. przyłożyć swoje urządzenie pośredniczące do terminala – w chwili, w której drugie urządzenie pośredniczące znajdowałoby się akurat w odpowiednio bliskiej odległości karty ofiary.
Niezależnie od małego prawdopodobieństwa kradzieży na odległość w środku komunikacji miejskiej, należy pamiętać o podstawowej zasadzie postępowania w przypadku utraty karty lub podejrzenia nieautoryzowanych transakcji: jest nią jak najszybsze zastrzeżenie karty w banku. Jest to możliwe pod numerem: (+48) 828 828 828.

Zobacz również: