Z ostatnich badań IBRIS na zlecienie „Polityki” wynika, że 56,5% Polaków nie chce, by trafili do nas imigranci- nawet gdyby konsekwencją była utrata unijnych funduszy. Nieco ponad 40% biorących udział w badaniu jest zdania, że należałoby ugiąć się przed unijnymi groźbami.

W ankiecie zadano także bardziej drastyczne pytanie: „Czy Polska powinna odmówić przyjęcia uchodźców z krajów muzułmańskich, nawet gdyby wiązało się to z koniecznością opuszczenia Unii Europejskiej?”.

Odpowiedzi twierdzącej (zdecydowanie „tak” oraz „raczej tak”) udzieliło w sumie 51,2% osób. Tych, którzy zdecydowaliby się przyjąć imigrantów, gdyby zagrożono nam wyrzuceniem z UE było 37,6%.

źródło: pch24.pl